بسمه تعالی      آزمون تستی از بخش های 1و2فارسی سوم راهنمایی      آموزشگاه :شاهدفجر میانه          نام ونام خانوادگی.........................     طراح سوال : زلفی              

 1-با توجه به بیت زیر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

«علم دین،بام گلشن جان است              نردبان،عقل وحسّ انسان است »

الف- نرد بان نماد واسطه است ۝                                  ب- نردبان نهاد جمله است ۝                                                                              ج –عقل وحسّ انسان«مسند » است ۝          د –بیت از یک شعر باقالب «قطعه» انتخاب شده است . ۝

2 –درهمه ی گزینه ها جز گزینه ی ..............پسوند به کار رفته است ؟                       

الف-ناگوار۝    ب- کردار۝       ج – دارا ۝         د –سفارش  ۝

 3-عبارت زیر چند جمله است ؟

«ای ابوذر،مبادا با برادر مسلمانت قهر کنی ،زیرا کردار شایسته در هنگام قهر ،به درگاه پروردگار پذیرفته نمی شود .»

الف -دو  ۝       ب – سه ۝    ج – پنج  ۝     د – چهار۝   ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۲ | 8:22 | نویسنده : زلفی |
بکاربردن واژه هایی که باهم تناسب معنایی دارند و مربوط به یک مجموعه اند. مراعات النظیر باعث زیبایی سخن می شود.

مانند: توی گلدسته های یک گنبد روز وشب زائر حرم باشیم .

بین واژه های (گلدسته ،گنبد،حرم)و واژه های (روزوشب) مراعات النظیریا تناسب وجود دارد.

 تاريخ : چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ | 21:9 | نویسنده : زلفی |

ضمیر :کلمه ای است که به جای اسم می نشیند و از تکرار آن جلو گیری می کند.

ضمیر شخصی :جانشین اسم می شود وشش صیغه دارد .ضمیر های شخصی دو نوع هستند .

ضمیر جدا :ضمیری است که به کلمه قبل از خود نمی چسبد.

مفرد جمع
اول شخص ---- من اول شخص ---- ما
دوم شخص --- - تو دوم شخص --- شما
سوم شخص---- او سوم شخص ---آنها ، ایشان

مثال : او من را دیده .

ضمیر متصل : ضمیرهای شخصی متصل به ضمایری می گویند که به کلمه ی قبل خود می چسبد این ضمیر ها عبارتند از:

مفرد جمع
اول شخص – م اول شخص – مان
دوم شخص - ت دوم شخص - تان
سوم شخص - ش سوم شخص- شان

نکته:
اگر سه ضمیر (م، ت،ش) به کلمه ای که آخر آن (ه) صدای (ا) می دهد. بچسبند میان آن ها و کلمه یک (الف) اضافه می کنیم .

مثال : جامه + م--- جامه امتاريخ : پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۲ | 16:27 | نویسنده : زلفی |
قالب هاي شعري
1- قصيده
شعري است بر يك وزن و قافيه با مطلع مصّرع درباره ي موضوع و مقصودي خاص همچون ستايش يا نكوهش ، تهنيت يا تعزيت ، شكر يا شكايت ، فخر يا حماسه ، پند و حكمت يا مسائل اجتماعي و اخلاقي و عرفاني ، در حداقل پانزده ، شانزده بيت و به طور متوسط از بيست تا هفتاد هشتاد بيت . كمي يا زيادي بيت ها ي قصايد بستگي دارد به اهميت موضوع ، قدرت و قوت طبع شاعر ونوع قافيه و اوزان شعري . از همين روست كه در ديوان شاعران قصيده سرا به قصيده هاي كمتر از بيست بيت يا متجاوز از 170 يا 200 بيت برمي‏خوريم .
قصيده از حيث مضمون و محتوا ، از آغاز تا امروز ، دستخوش دگر گوني هايي شده است كه مي‏توان به اجمال آن را چنين بيان كرد :
الف) در روزگار سامانيان اغلب ، مدح و ستايش در حد اعتدال و مبالغه هاي شاعرانه بود ؛
ب) در دوران غزنويان و سلجوقيان ، مدح و ستايش سلاطين ووزرا و امرا در قصايد با تملق و چاپلوسي به حد غلو ، و افراط در طرح تقاضا به حد سوال و تكدّي همراه بود ؛
ج) ناصر خسرو ، با ايجاد تحول و انقلاب در مضمون قصيده ، آن را در خدمت توجيه و تبيين مباني اعتقادي آيين اسماعيليان در آورد ؛
د) سنايي قالب قصيده را به مضامين ديني و عرفاني و زهديات و قلندريات تخصيص داد و شيوه‏ي او به وسيله عطار ، شمس مغربي ، اوحدي ، خواجو ، جامي و ديگران دنبال شد ؛
هـ) سعدي و به تبع او سيف فرغاني قصيده را بيشتر در استخدام طرح مسائل اخلاقي و اجتماعي در آوردند؛
و) ار دوران مشروطيت به اين سو ، قصيده بيشتر در خدمت مسائل سياسي و اجتماعي و ميهني وملي وستايش آزادي قرار گرفت و در تهييج عواطف و احساسات و تنوير افكار جامعه‏ي كتابخوان نقش بسزايي داشت . شاخص ترين قصايد از اين نوع را مي توان در ديوان ملك الشعر اي بهار سراغ گرفت .
نمودار قافيه ها:
-------------------- ×         ------------------- ×              مطلع
--------------------‌            ------------------- ×
--------------------‌            -------------------×               تغزل و تشبيب
--------------------‌            -------------------×
--------------------‌            -------------------×            تخلص(گريزشاعر)
--------------------‌            -------------------×             تنه اصلي قصيده
--------------------‌            -------------------×
--------------------‌            -------------------×
--------------------‌            -------------------×       مقطع   (تخلص شاعر)  نمونه :  
بس بــگرديد و بــگردد روزگار  /                            دل به دنيا در نـــبندد هوشيار
اي كه دستت مي رسد كاري بكن/                        پيش ازآن كز تو نيايد هيچ كار
اينكه در شه نامه ها آورده انــد/                              رســـتم و رويينه تن اسفنديار
تا بدانند ايـــن خداوندان مـــلك /                            كز بسي خلق است دنيا يادگار
اين همه رفتند و ماي شوخ چشم /                     هيچ نگرفتيم از ايشان اعتبار  ... (سعدي)


ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ | 12:43 | نویسنده : زلفی |

بکاربردن کلمه در بیت یا جمله را که، دو یا چندمعنی داشته باشد ایهام گویند.

مانند: دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد شاید به خواب شیرین فرهادرفته باشد.

ویا مانند: چه اسفندها دود کردیم برای تو ای روز اردیبهشتی "قیصر امین پور

به معنای ماه اسفند و دانه ی اسفندتاريخ : جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ | 21:16 | نویسنده : زلفی |

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 دانش آموز نمونه کسی است که با دقت مطالب را یاد بگیرد و حرمت معلّم را حفظ کند و نکات زیر را که در احادیث به آن ها اشاره شده، رعایت کند.

شخصی نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله آمد و عرض کرد: علم چه حقی دارد؟ ما حقّ العلم؟ آن حضرت فرمود:

1- سکوت و توجه داشتن: ألانصات له.

2- خوب به درس گوش کند: ألاستماع له.

3- دانش را خوب به دل بسپارد و کاملاً آن را فرا بگیرد: الحفظ له.

4- به علمی که آموخت، عمل کند: العمل به.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ | 14:52 | نویسنده : زلفی |

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

آن است که چیزی را زیاده از حد معمول وصف کنند ؛ که اگر عقلاً و عادتاً ممکن باشد مبالغه است و اگر عقلاً ممکن باشد ولی عادتاً واقع نشود اغراق ، و اگر نه عادتاً ممکن باشد و نه عقلاً ، غلو است . البته معمولاٌ همه را تحت عنوان اغراق یا مبالغه می آورند .

 شود کوه آهن چو دریای آب

اگر بشنود نام افراسیاب

مبالغه در آثار حماسی بخصوص شاهنامه بسیار دیده می شود .

که گفتت برو دست رستم ببند

نبندد مرا دست ، چرخ بلند ( فردوسی )

هر شبنمی دراین ره ، صد بحر آتشین است

دردا که این معما شرح و بیان ندارد . (حافظ )

 تاريخ : سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ | 10:3 | نویسنده : زلفی |
تصویرسهراب سپهری در 15 مهر ماه 1307 در شهر کاشان به دنیا آمد. پدرش اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف بود و هنگامی که سهراب نوجوان بود پدرش از دو پا فلج شد. با این حال به هنر و ادب علاقه ای وافر داشت. نقاشی می کرد، تار می ساخت و خط خوبی هم داشت.

سپهری در سال های نوجوانی پدرش را از دست داد و در یکی از شعرهای دوره جوانی از پدرش یاد کرده است (خیال پدر) یکسال بعد از مرگ او سروده است:
 

در عالم خیال به چشم آمدم پدر
کز رنج چون کمان قد سروش خمیده بود
دستی کشیده بر سر رویم به لطف و مهر
یک سال می گذشت، پسر را ندیده بود

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۲ | 22:47 | نویسنده : زلفی |

۱- آب از آب تکان نخوردن : کنایه از آرامش : بدون نگرانی

2- آب از آسیاب افتادن :آرامشی برقرار شد- سرو صدا خاموش شد

3- آب از سر گذشتن:امید نداشتن- به پایان آمدن امری

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۲ | 20:0 | نویسنده : زلفی |

noroz pos www.patugh.ir 11 کارت تبریک عید نوروز 92 

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد

رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت

را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شماعزیزان مسئلت می نماییمتاريخ : پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ | 9:7 | نویسنده : زلفی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.